Conferencias e Obradoiros

Iremos informando sobre as diferentes conferencias e obradoiros online que haberá no evento.

Canle Discord Conferencias e Obradoiros

 

HORARIO DE CONFERENCIAS E OBRADOIROS*

 

Sábado, 10 de outubro

12:00 - 12:45 Un breve repaso á IA

13:00 - 13:45 Intelixencia Artificial con  Maixpy, un dispositivo de baixo custo co procesador Kendrite que integra CPU e Knowledge Processed Unit (KPU)

16:00 - 16:45 Abrindo datos abertos no mundo electoral

17:00 - 17:45 Taller introdución ao deseño 3D con Tinkercad

18:00 - 18:45 Taller iniciación á programación da placa electrónica Micro:bit , utilizando o simulador virtual

19:20 - 19:45 Taller programación minixogo con Make Code Arcade en miniconsola virtual

20:00 - 20:45 Como pasar dun arquivo de Excel a un modelo de IA listo para usar

23:00 - 23:45 Smart40. Viviendas y Edificios inteligentes

Domingo, 11 de outubro

12:00 - 12:45 Thea, sistema de monitorización de cliente

13:00 - 13:45 Entendendo Google. Descobre como funciona o buscador que move o mundo

 


*Este programa é provisional, e polo tanto está suxeito a variacións que se comunicarán oportunamente.


 

 

Un breve repaso á IA 

Idioma: Castelán

Relator: Daniel Rivero Cebrián

Empresa: Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Universidade da Coruña

Grupo de investigación RNASA-IMEDIR

Descrición do relatorio:

Introdución histórica ao mundo da IA, descrición das tendencias actuais e o seu impacto tanto a nivel social como empresarial, e futuro da IA.

A que tipo de público está orientado?

Afeccionados á informática con interese neste tema.

Breve Curriculum Vitae do relator:

Enxeñeiro en Informática

Doutor en Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial

Profesor Titular no Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Universidade da Coruña.

Horario: Sábado, 10 de outubro, 12:00 - 12:45

 Subir ^

Intelixencia Artificial con  Maixpy, un dispositivo de baixo custo co procesador Kendrite que integra CPU e Knowledge Processed Unit (KPU) 

Idioma: Castelán

Relator: Endika Etxebarrieta Perez

Empresa: Camp Tecnológico

Descrición do relatorio:

Unha aproximación ao uso de dispositivos electrónicos para desenvolvementos con intelixencia artificial e tratamento de imaxe, baixo os novos procesadores  Kendrite 210, procesador que inclúe unha KPU para a aceleración de procesos  convolucionales. Son dispositivos de baixo custo para tratar modelos  inferenciales de forma rápida e eficiente para o tratamento de imaxes.

A que tipo de público está orientado?

Estudantes  e Makers interesados en como empezar con sistemas alcanzables  de procesamento de imaxes con técnicas de Intelixencia Artificial.

Breve Curriculum Vitae do relator:

Consultor de Camp Tecnolóxico, coordina proxectos relacionados coa robótica, visón artificial e machine  learning.

Horario: Sábado, 10 de outubro, 13:00 - 13:45

 Subir ^

Abrindo datos abertos no mundo electoral 

Idioma: Castelán

Relator: Miguel Rodríguez Asensio

Empresa: Iberdrola

Descrición do relatorio:

Sabías que os datos de todas as eleccións celebradas en España están accesibles para todo o mundo de maneira libre? Neste relatorio falarei dun proxecto persoal que desenvolvín sobre datos electorais en España, un Cambridge  Analytica á española, vaia, pero só usando datos abertos de tal forma que a privacidade non se vexa afectada. Dado que cada vez máis e máis campañas políticas están a empezar a ser dirixidas polos datos, nós tamén poderemos usar estes datos para estar informados e entender a evolución dos mesmos, non creedes?

Como resultado deste proxecto obtívose unha librería en R que engloba diferentes funcións para facilitar esta análise, a cal está dispoñible para todos no repositorio de CRAN: https://cran.r-project.org/web/packages/Relectoral/index.html. Vouvos contar todo o proceso que seguín para desenvolver este proxecto open source e o que fun atopando nas diferentes etapas do mesmo ata obter unha librería dispoñible para ser utilizada por toda a comunidade.

A que tipo de público está orientado?

Persoas interesadas na informática e a estatística con algún coñecemento de programación.

Breve Curriculum Vitae do relator:

Enxeñeiro en Organización Industrial pola Universidade de Valladolid, Data Scientist de profesión e  cacharreiro por natureza. Fiel reflexo desta paixón polos datos son o premio extraordinario do máster en Big Data Analytics na Carlos III de Madrid que recibiu en 2017 e o máster en Estatística Aplicada que completou recentemente na Universidade de Granada. Actualmente traballa como Data Scientist en Iberdrola, onde levou a cabo diferentes proxectos de calado nacional e internacional nos diversos campos de actuación da empresa.

Web

https://www.linkedin.com/in/miguel-rodr%C3%ADguez-asensio-751288106/

Horario: Sábado, 10 de outubro, 16:00 - 16:45

 Subir ^

Taller introdución ao deseño 3D con Tinkercad 

Idioma: Castelán

Relator: Borja Lozano Alviz

Empresa: Camp Tecnológico

Descrición do relatorio:

Aprender a deseñar en 3D é unha das experiencias STEAM ás que se pode sacar máis partido,  grazas a que os deseños  que se cren poden imprimirse nunha impresora 3D.

Tinkercad é unha das aplicacións de deseño 3D máis populares , que se pode utilizar desde un computador cun navegador conectado a internet

Neste taller aprenderemos os primeiros pasos e crearemos as nosas primeiras pezas/figuras en 3D  aplicando conceptos básicos de xeometría e debuxo.

A que tipo de público está orientado?

Estudantes a partir de 5º de primaria,  familiares interesados en axudar aos seus fillos e fillas e aquelas persoas  interesadas en empezar a coñecer os primeiros pasos na programación.

Breve Curriculum Vitae do relator:

Formador de Camp Tecnolóxico, para actividades STEAM e Maker.

Horario: Sábado, 10 de outubro, 17:00 - 17:45

 Subir ^

Taller iniciación á programación da placa electrónica Micro:bit , utilizando o simulador virtual

Idioma: Castelán

Relator: Javier Maillo Hortal

Empresa: Camp Tecnológico

Descrición do relatorio:

A placa electrónica Micro: bit realizouse en 2015 no Reino Unido impulsada pola BBC para facilitar a formación en programación desde idades moi temperás, no seu primeiro ano todos os estudantes de 5º de primaria do Reino Unido, recibiron unha placa,  a propia placa está deseñada para que poida ser manipulada por nenos e nenas sen risco, desde o seu lanzamento tivo unha gran aceptación a nivel mundial e é un dos referentes para a súa utilización en proxectos STEAM, grazas aos seus sensores e matriz de  leds incluídos.

Micro: bit dispón dun simulador virtual que nos permite aprender a utilizala sen ter fisicamente a placa, neste taller aprenderemos os primeiros pasos na programación con exercicios simples para ver como podemos utilizala.

A que tipo de público está orientado?

Estudantes a partir de 4º de primaria,  familiares interesados en axudar aos seus fillos e fillas e aquelas persoas  interesadas en empezar a coñecer os primeiros pasos na programación.

Breve Curriculum Vitae do relator:

Formador de Camp Tecnolóxico, para actividades de programación e robótica educativa.

Horario: Sábado, 10 de outubro, 18:00 - 18:45

 Subir ^

Taller programación minixogo con Make Code Arcade en miniconsola virtual

Idioma: Castelán

Relator: Javier Maillo Hortal

Empresa: Camp Tecnológico

Descrición do relatorio:

Make  Code é unha linguaxe de iniciación á programación por bloques similar a Scratch,  desarrrollado por Microsoft, a súa popularidade vén porque permite utilizar virtualmente unha  miniconsola de xogos ao estilo das primeiras  Nintendo, ademais que varios fabricantes desenvolvéronas como instrumento de aprendizaxe, onde os alumnos/ as xa non só xogan senón que eles crean os seus xogos, programándoas.

Neste taller daremos os primeiros pasos grazas ao simulador virtual Make Code Arcade , para crear os nosos propios  minixogos.

A que tipo de público está orientado?

Estudantes a partir de 5º de primaria,  familiares interesados en axudar aos seus fillos e fillas e aquelas persoas  interesadas en empezar a coñecer os primeiros pasos na programación.

Breve Curriculum Vitae do relator:

Formador de Camp Tecnolóxico, para actividades de programación e robótica educativa.

Horario: Sábado, 10 de outubro, 19:20 - 19:45

 Subir ^

Como pasar dun arquivo de Excel a un modelo de IA listo para usar 

Idioma: Castelán

Relator: Ignacio Vilaplana Sánchez

Empresa: Grupo Euskaltel

Descrición do relatorio:

Veremos como se utilizan as plataformas máis modernas de Intelixencia Artificial para crear un modelo de falta de pagamento de préstamos, pasando desde os datos nun arquivo de Excel ata unha pantalla lista para que o usuario final reciba as predicións, en 20 minutos.

A que tipo de público está orientado?

Todo tipo de público interesado en coñecer como se realizan modelos de IA nunha empresa actual.

Breve Curriculum Vitae do relator:

Responsable de Intelixencia Artificial no Grupo Euskaltel.

Enxeñeiro de Telecomunicacións, máster en Finanzas Cuantitativas e máster en Mercados Financeiros e Bolsa.

Máis de 10 anos de experiencia en desenvolvemento de modelos cuantitativos e de evolución tecnolóxica en grandes institucións a nivel europeo.

Horario: Sábado, 10 de outubro, 20:00 - 20:45

 Subir ^

Smart40. Viviendas y Edificios inteligentes 

Idioma: Castelán

Relator: Tony Doval y Pablo Rivera

EmpresaSmart40

Descrición do relatorio:

En los últimos 40 años la evolución en las viviendas y edificios ha estado estancada, relegándose únicamente a la evolución en materiales o en sistemas constructivos, y no demasiado.

En esta ponencia daremos un vistazo a como han ido evolucionando tecnológicamente y como pretendemos, mediante la tecnología, dotar de inteligencia a nuestras viviendas o edificios. Que aprendan a responder de forma inteligente a diferentes situaciones de manera que podamos lograr una mayor eficiencia energética, confort y seguridad, y todo, de una manera sencilla y evitando la necesidad de intervención por parte del usuario.

Hablaremos de como ahorrar hasta 50.000 tareas repetitivas al año en nuestras viviendas, oficinas….

A que tipo de público está orientado?

Cualquier persona interesada en las posibilidades que las nuevas tecnologías nos bridan para dotar de inteligencia nuestra vivienda u oficina

Breve Curriculum Vitae do relator:

Pablo Rivera

Socio fundador de Smart40.

Informático de sistemas con 20 años de experiencia, especialmente en todo lo relacionado con el Datacenter, virtualización, almacenamiento, ciberseguridad, sistemas de recuperación ante desastres...

Pese a haber dado sus primeros pasos profesionales como programador en Delphi, rápidamente centró su carrera en la parte de sistemas y gestión de proyectos, pasando por diferentes empresas. Hoy en día participa en 5 empresas todas relacionadas con el mundo de la tecnología (sistemas, desarrollo, automatización escaneos 3D de inmuebles…)

Muy activo en diferentes organizaciones: Presidente de TIC Ferrolterra, Secretario en la Confederación de Empresarios de Ferrolterra (COFER). Formador de formadores para la Xunta de Galicia en Microsoft 365, Scrum Master y ponente en diferentes foros, especialmente en los relacionados con nuevas tecnologías y emprendimiento.

Tony Doval

Socio fundador en Smart40.

Más de 20 años siendo un apasionado de la informática y las nuevas tecnologías. Desde la programación, a la administración de los sistemas. Desde lo más técnico a lo humano.

Actualmente gestiona un equipo de trabajo técnico, realiza labores de preventa y se encuentra continuamente en busca de nuevas soluciones técnicas.

Siempre buscando cómo aplicar valor a sus clientes, compañeros y empresa.

Amplia experiencia en proyectos internacionales. En los últimos años adentrándose en el mundo de metodologías ágiles. Scrum y Kanban.

Galardonado durante 6 años por VMware como vExpert. Amplios conocimientos de tecnologías relacionadas con virtualización y también en bases de datos Oracle.

Webwww.smart40.es

Horario: Sábado, 10 de outubro, 23:00 - 23:45

 Subir ^ 

Thea, sistema de monitorización de cliente 

Idioma: Castelán

Relator: Roberto Bravo

Empresa: Grupo Euskaltel

Descrición do relatorio:

Explicaré como estamos trabajando en integrar el conocimiento y las herramientas que utilizamos a diario en el Grupo Euskaltel para ofrecer al cliente empresarial un sistema personalizado de gestión y monitorización de sus servicios que integre los ámbitos de la Operación, Vigilancia, Gestión de información y la Analítica mediante herramientas de sondeo e ingesta de información, visualización, motores de reglas y robots de proceso.

Horario: Domingo, 11 de outubro, 12:00 - 12:45

 Subir ^

Entendendo Google. Descobre como funciona o buscador que move o mundo

Idioma: Castelán

Relator: Raúl Ordóñez Pérez

Empresa: Sherpa Cultura Digital

Descrición do relatorio:

En só 60 segundos o buscador Google recibe 5 millóns de consultas en todo o mundo. Algunha vez preguntácheste como funciona? Por que os resultados que ves son diferentes aos que ve outra persoa ou cales son os factores que determinan que unha páxina apareza ben posicionada tras unha procura?

Neste relatorio atoparás resposta a todas estas cuestións. Entenderás o funcionamento deste servizo usado constantemente por millóns de persoas e adquirirás fundamentos básicos de SEO que che permitirán mellorar o posicionamento  online da túa páxina.

Explicado de forma amena e sinxela, escapando de  tecnicismos e con múltiples exemplos. Durante a formación tamén se compartirán diferentes ferramentas e recursos gratuítos que che axudarán a destacar no buscador.

A que tipo de público está orientado?

  • Emprendedores
  • Bloggers
  • Directivos e responsables de marketing
  • Xornalistas e profesionais da comunicación
  • Estudantes

Breve Curriculum Vitae do relator:

Director da empresa Sherpa Cultura Digital. Conta cunha dilatada experiencia como consultor e  formador de márketing e estratexia dixital. Está especializado en uso e xestión de blogues, redes sociais, email márketing,, SEO, SEM, comercio electrónico, transformación dixital, innovación tecnolóxica e uso seguro e responsable da tecnoloxía.

Ligado á rede desde hai 20 anos, traballou durante unha década como Responsable de Negocio en Bitácoras, a maior rede social de  bloggers en español e  Interqué, unha axencia centrada no sector TIC con solucións de comunicación en medios sociais, desenvolvemento tecnolóxico e formación.

Durante a súa carreira profesional impulsou diferentes proxectos tecnolóxicos con firmas e organizacións de primeiro nivel como  PWC,  Vocento, Repsol, Xunta de Galicia,  R, ou Deputación de Lugo, entre outras.

Comunicador nato, empático e proactivo, tamén participou na organización de eventos de cultura dixital como #inlugo, Degusta Xaén ou os Premios Bitácoras. Habitualmente imparte cursos sobre márketing e estratexia online. É profesor e consultor homologado da EOI e colaborador noutras universidades e escolas de negocio como Universidade de Santiago, Universidade de Xaén ou IEBS School.

Websherpadigital.es

Blog: raulordonez.com

Redes sociais:

Horario: Domingo, 11 de outubro, 13:00 - 13:45

 Subir ^

twitter facebook