Age of Empires 2 Definitive Edition

Age of Empires II: Definitive Edition. Os rockeiros nunca morren, e neste caso, volve definitivamente! Un clásico da estratexia que está máis vivo que nunca!

Tipo de competición: 1 vs 1. Eliminatoria simple.

Versión: PC. Última versión dispoñible co último parche.

Normativa específica

 • Cada xogador poderá elixir con que civilización xogará de entre as dispoñibles en Age of Empires 2 DE.
 • Xogarase en modo eliminatoria directa.
 • O gañador será o xogador que gañe destruíndo totalmente ao seu adversario, por reliquias ou por marabilla.
 • Deberá crear a partida aquel que vaia pola parte superior do cadro.
 • Serán os propios xogadores os encargados de poñerse en contacto cos seus rivais.
 • Unha vez terminada a rolda, o gañador deberá subir os resultados á intranet.
 • Recoméndase gardar unha captura da pantalla cos resultados finais, aínda que non é obrigatorio.
 • Si una vez terminado el horario de la ronda, no existen esos resultados, aquellos que no los hayan presentado, quedarán automáticamente eliminados.

Configuración da partida

 • Á hora de creala a configuración será a seguinte:
  • Datos: Versión orixinal.
  • Visibilidade: Indiferente. Recoméndase privada e convidar ao adversario.
  • Puntuada: Si.
  • Permitir espectadores: Non.
  • Allow Password: Indiferente.
  • Picks random nas roldas normais e segredos nas semifinais e na final.
 • A configuración para usar será a seguinte:
  • Partida: Mapa aleatorio
  • Estilo de mapa: Estándar
  • Ubicación: Mapa de tierra aleatorio
  • Tamaño: Pequeno
  • Dificultade: Estándar
  • Recursos: Estándar
  • Poboación: 200.
  • Velocidade: Normal.
  • Mostrar mapa: Normal.
  • Idade inicial: Estándar
  • Idade máxima: Idade Imperial
  • Duración do pacto: Ningún
  • Vitoria: Estándar
  • Xogar xuntos: Indiferente
  • Equipos fixos: Si
  • (todas): Non
  • Velocidade: Si
  • Permitir trampas: Non
  • Gravar partida: Si

Normativa de comportamento e asistencia

 • Os participantes do grupo deberán estar no chat antes da hora de inicio.
 • Esperarase un máximo de 5 minutos.
 • Queda prohibida a detención dunha partida sen xustificación previa.
 • Expulsarase da competición a calquera participante que utilice programas,  glitches e/ou  hacks que faciliten axudas.
 • Non se permite o coaching durante as partidas.
 • Non se permite a conduta antideportiva polo chat.

Observacións

 • Publicaranse os grupos, se os houbese, e o horario de xogo na intranet do evento.
 • Se a organización sospeita de calquera intento de confabulación ou pacto resérvase o dereito a non entregar o premio.
 • Os xogadores están obrigados a manter unha actitude deportiva durante o transcurso da competición.
 • En calquera caso a decisión do organizador prevalece sobre as normas.
 • A esta normativa compleménta a normativa xeral.

twitter facebook