Valorant

O  valorant trátase dun shooter táctico 5v5. A vosa misión é colocar ou desactivar a Spike nunha serie de roldas nas que só contaredes cunha vida en cada unha. A vitoria lévaa o primeiro equipo que gañe 13 roldas. Á parte das armas e as balas, teredes a un axente con habilidades letais, adaptables e áxiles que vos brindarán oportunidades para demostrar o voso dominio das armas.A creatividade é a arma máis poderosa.                                        

Tipo de competición: Brackets de 5 vs 5. Eliminatoria simple Bo3.

Normativa da actividade

 • Os equipos estarán compostos de 5 xogadores máis suplente.
 • Todos os axentes están permitidos.
 • Todos os mapas están permitidos.
 • Non se permiten espectadores alleos á organización. No caso de que a organización desexe espectar, será comunicado previamente a ámbolos dous capitáns a través de discord.
 • No caso de que a partida sexa streameada pola organización, todos os xogadores deben estar conectados e dispoñibles quince minutos antes do inicio. Comunicarase previamente a ámbolos dous capitáns.
 • Non está permitido o uso de hacks, exploits, programas de cheats ou account sharing.
 • Todos os participantes están obrigados a gravar a súa pantalla durante as partidas e conservar as gravacións ata o final do torneo. En caso de sospeita de que algún xogador estea a facer uso de hacks, exploits, programas de  cheats ou similares, deberase denunciar ao mesmo á organización, que revisará tanto o vídeo do acusado como do acusador. O negarse a proporcionar o vídeo dunha partida determinada, ou non ter a gravación da mesma, implica a descualificación do equipo.
 • Non está permitida a axuda de terceiros.
 • Os xogadores poden ser obrigados a estar nunha canle de voz de discord ou teamspeak proporcionado pola organización, tanto durante a partida como nos minutos previos.

Configuración da partida

 • Modo: Estándar
 • Servidor: Madrid
 • Permitir atallos: Desactivados
 • Modo de torneo: Activado
 • Prórroga: Vitoria por dous: Desactivado
 • O equipo que estea por encima no bracket terá que crear a partida.
 • O mapa será escollido da seguinte maneira:
  • Primeira partida:
   • Equipo do bracket de abaixo banea un mapa.
   • Equipo do bracket de arriba escolle mapa dos restantes.
  • Segunda partida
   • Equipo do bracket de arriba banea un mapa.
   • Equipo do bracket de abaixo escolle mapa dos restantes.
  • Terceira partida
   • O equipo que máis roldas totais que teña gañado banea mapa.
   • O equipo que menos roldas totais teña gañado escolle mapa.
   • En caso dun novo empate, pola suma das puntuacións de combate. En caso de novo empate, baneará mapa o equipo que viñese polo mapa de abaixo.
  • O lado será escollido da seguinte maneira:
   • Unha rolda só a coitelo. O equipo que non teña escollido o mapa escolle de que lado se sitúa.
   • Non está permitido o uso de armas ou habilidades.
   • Non está permitida a compra de escudos.
   • Non está permitido plantar a spyke
   • A rolda gañaraa o equipo que máis xogadores teña en pé.
   • Ao terminar esta rolda, sairá da partida e o equipo gañador escollerá lado, empezando a partida de novo.
   • En caso de empate, escollerá lado o equipo que non teña escollido o mapa..

Normativa de pausas e desconexións

 • Ámbolos dous equipos teñen permitida unha única pausa técnica de máximo un minuto por mapa.
 • En caso de desconexión, pódense facer pausas de máximo 5 minutos totais por partida e persoa.
 • As pausas só están permitidas no tempo entre roldas, nunca durante unha.
 • O exceso no tempo de pausa pode ser motivo de descualificación.
 • No caso de que haxa algún problema co xogo, nunca se debe abandonar a partida desde o cliente, debido a que non se pode regresar á mesma se se termina dese xeito (o propio xogo advírteo).
 • No caso de que un xogador non se poida reconectar, a partida continuará cun xogador menos, non se poderá desfacer a partida en ningún caso.
  • Ao terminar a mesma, en caso de ser  Bo3, poderá incorporarse o substituto, que deberá estar rexistrado tamén no torneo.

Procedemento xeral do Torneo

 • Os participantes entrarán á canle dentro do servidor de Discord habilitado para esta actividade onde se poderá dar información adicional ou aclarar dúbidas coa normativa.
 • Os participantes deberán estar atentos a posibles cambios na intranet, que serán avisados a través de discord.
 • En caso de desconexión intencionada por parte dun dos participantes, darase por perdido o enfrontamento.

Normativa da conta de Riot

 • Todos os participantes deben de ter conta no servidor EUW. Só poderá usar a conta o propietario da mesma.
 • Durante o transcurso do torneo non están permitidos cambios no nome da conta.
 • Nomes que fagan referencia á violencia, xenofobia ou palabras insultantes poden ser tamén motivo de descualificación.

Normativa de comportamento e asistencia

 • Os participantes do grupo deberán estar dispoñibles en discord mínimo dez minutos antes da hora de inicio.
 • As partidas pódense xogar antes da hora indicada pola organización sempre que sexa de mutuo acordo. Nunca se poderá empezar despois.
 • Penalización por atraso dun equipo na hora de inicio:
  • 10 minutos: perda do primeiro mapa.
  • 15 minutos: perda do partido. Se isto sucede deberá ser comunicado á organización como máximo media hora despois do comezo oficial da partida.
 • Non se permite a conduta antideportiva polo chat.
 • No caso de que un xogador sexa sorprendido utilizando hacks, programas de cheats ou account sharing será expulsado da XGN R encounter, e valorarase a súa expulsión no resto de eventos realizados por esta organización.

Observacións:

 • Os xogadores están obrigados a manter unha actitude deportiva durante o transcurso da competición.
 • Se a organización sospeita de calquera intento de confabulación ou pacto resérvase o dereito a non entregar o premio.
 • En calquera caso a decisión do organizador prevalece sobre as normas.
 • A esta normativa compleménta a normativa xeral.

twitter facebook