Smash

Con todos os teus personaxes favoritos do universo  Nintendo: desde Mario e  Link ata  Donkey  Kong e  Pikachu,  Super  Smash  Bros. convídate a participar neste espléndido estrondo épico que acabará en caos, como sempre! EVERYONE IS HERE!

Tipo de competición: Brackets de grupo 1 vs 1. Eliminatoria simple.

Normativa da actividade

 • Todos os combates serán ao mellor de 3 partidas (BO3), excepto semifinal e final que serán ao mellor de 5 partidas (BO5).
 • Se un combate termina cun movemento de auto-destrución, a pantalla de resultados determinará o vencedor.
 • En caso de morte Súbita o gañador será o participante con máis Vidas ou Menor Porcentaxe (se as Vidas están empatadas). En caso de empate mesmo en Porcentaxe, realizarase un combate a 1 Vida e 2 Minutos de Límite de tempo ata que resulte un gañador. O resultado de morte Súbita non será válido.
 • Está prohibido pactar resultados. Se o organizador considera que un resultado foi pactado este poderá descualificar do torneo a ámbolos dous bandos.
 • Está prohibido pedir ou recibir consellos durante as partidas dun set.
 • O gañador non está obrigado a repetir personaxe, pero deberá ser o primeiro en escollelo.
 • Os  Amiibo non están permitidos.
 • Se un xogador non aparece aos 5  min de chamarse á súa partida e fai que o torneo se atrase daráselle o combate por perdido.

Configuración de la partida

           Combate a 3 vidas e 7 minutos de límite de tempo.

           Barra de  Smash Final: Non.

           Espíritos: Non.

           Dano Inicial: Non.

           Items: Desactivados ou Ningún.

           Mecanismos: Non.

           Lume Amigo: Si.

           Impulso: 1.0x

           Reforzo: Non.

           Pausa: Non.

           Puntuación: Non.

           Medidor de Dano: Si.

           Abalo Personalizado: Desactivado.

           Loitadores Echo: Separados.

           Radar: Grande.

           Aliados  Translúcidos: Non.

           Loitadores  Mii: Permitidas todas as combinacións de movementos*.

 • Os loitadores  Mii terán que usar os seus traxes por defecto (a cor pódese elixir). O nome do personaxe terá que ser o da elección dos movementos no formato  XXXX (por exemplo: 1321).

Procedemento xeral do Torneo

 • Os participantes entrarán á canle dentro do servidor de  Discord habilitado para esta actividade onde se informará dos emparellamentos.
 • Os participantes enfrontaranse entre si creando áreas de xogo e compartindo os seus datos de acceso cos seus rivais.
 • A organización creará unha ou dúas áreas online de xogo para facilitar os devanditos emparellamentos nas fases finais. Os nomes destas e os seus contrasinais facilitaranse no chat de Discord.
 • Estas áreas xa contarán coa maioría de normas aplicadas de torneo. As que non poidan ser aplicadas, terán que facelo os propios participantes.
 • Ao terminar a partida farase unha foto ou captura de pantalla da pantalla de resultados que se enviará no chat. Os participantes terán que poñerse de acordo de quen realiza estas capturas antes de empezar a combater, para evitar malentendidos.
 • En caso de desconexión reiterada por parte dun dos participantes, darase por perdido o enfrontamento.
 • Se unha vez terminado o horario da rolda, non existen eses resultados, aqueles que non os presentaron, quedarán automaticamente eliminados.

Procedemento dun set.

 1. Selecciónase un escenario aleatorio entre os Escenarios Legais.
 2. Xógase a primeira rolda.
 3. El jugador ganador declara si quiere cambiar de personaje y escoge primero.
 4. O xogador perdedor declara se quere cambiar de personaxe e escolle.
 5. Xógase o resto da partida ata completar un  BO3 ( FT2).

PProcedemento dun set (Semifinal e Final).

 1. Selecciónase un escenario aleatorio entre os Escenarios Legais.
 2. Xógase a primeira rolda.
 3. O xogador gañador declara se quere cambiar de personaxe e escolle primeiro.
 4. El jugador perdedor declara si quiere cambiar de personaje y escoge.
 5. O xogador perdedor declara se quere cambiar de personaxe e escolle.
 6. Se juega el resto de la partida, hasta completar un BO5 (FT3).

Escenarios legais

 • Iniciais
  • Campo de Batalla*
  • Destino Final*
  • Estadio Pokémon 2
  • Pobo Smash
  • Liga Pokémon de Kalos
 • Adicionais
  • Sobrevoando o pobo
  • Sistema Lylat
  • Liga Pokémon de Teselia

Se na primeira rolda dunha partida os xogadores van a Destino Final ou Campo de batalla poden poñerse de acordo para xogar nunha versión diferente destes.

Normativa de comportamento e asistencia

 • Os participantes do grupo deberán estar no chat antes da hora de inicio.
 • Os grupos serán chamados en orde e disputaranse todas as partidas de grupo ata quedar un só vencedor. Os participantes que non asistan serán eliminados.
 • Esperarase un máximo de 5 minutos nas roldas nas que a Organización procure a área de xogo.
 • Queda prohibida a detención dunha partida sen xustificación previa, coa penalización de round perdido en caso de producirse.
 • Expulsarase da competición a calquera participante que utilice programas,  glitches e/ou  hacks que faciliten axudas.
 • Non se permite o coaching durante as partidas.
 • Non se permite a conduta  antideportiva presencial ou por chat.

Observacións:

 • Os xogadores están obrigados a manter unha actitude deportiva durante o transcurso da competición.
 • Os participantes deberán contar coa súa propia consola, xogo e subscrición a  Nintendo  Switch  Online para participar neste torneo.
 • En calquera caso a decisión do organizador prevalece sobre as normas.
 • A esta normativa compleménta a normativa xeral.

twitter facebook