Fifa 2021

Tipo de competición: Brackets simples 1 vs 1. Eliminatoria simple.

Versión: PC

Normativa específica

 • Eliminatoria directa.
 • Se disputará un sólo partido por emparejamiento.
 • Se puede elegir cualquier club o selección nacional.
 • Se prohíbe también el uso de corners personalizados y la defensa clásica.
 • En caso de empate se disputará prórroga y penaltis.

Configuración da partida

 • Duración de cada partido: 6 minutos.
 • Tipo de plantilla: 85GLOBAL
 • Velocidad del juego: Normal
 • Controles: Los que el jugador quiera

Normativa de comportamiento y asistencia

 • Os grupos serán chamados en orde e disputaranse todas as partidas de grupo ata quedar un só vencedor. Os participantes que non asistan serán eliminados  incluído nas roldas de  losers se as houbese.
 • A participación das roldas de  losers é opcional, en caso de non querer participar nelas, informade o organizador da actividade unha vez os teñan eliminado da rolda principal.
 • Os participantes do grupo deberán estar no chat antes da hora de inicio.
 • Esperarase un máximo de 5 minutos.
 • Queda prohibida a detención dunha partida sen xustificación previa, coa penalización de  round perdido en caso de producirse.
 • Expulsarase da competición a calquera participante que utilice programas,  glitches e/ou  hacks que faciliten axudas.
 • Non se permite o coaching durante as partidas.
 • Non se permite a conduta  antideportiva polo chat.

Observacións

 • Publicaranse os grupos, se os houbese, e o horario de xogo na intranet do evento.
 • Se a organización sospeita de calquera intento de confabulación ou pacto resérvase o dereito a non entregar o premio.
 • Os xogadores están obrigados a manter unha actitude deportiva durante o transcurso da competición.
 • En calquera caso a decisión do organizador prevalece sobre as normas.
 • A esta normativa compleménta a normativa xeral.

twitter facebook