Counter Strike: GO 5v5

Descrición

Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) amplía e mellora o xogo de acción por equipos que arrasou hai 19 anos.

Tipo de competición: 5 vs 5. Formato a determinar

Versión: PC. Última versión dispoñible en Steam.

Normativa específica Counter-Strike: Global Offensive

 • Enfrentamentos a 30 roldas (xogadas ao mellor de 30): 15 como Terrorista e 15 como Anti-Terrorista por equipo.
 • Se un equipo gaña 16 roldas, o xogo terminará inmediatamente.
 • En caso de empate xogaranse 6 roldas extra ata decidir un gañador: 3 como Terrorista e 3 como  Anti-Terrorista por equipo.
 • Condición de Gañador: O equipo que consiga 2 xogos.
 • Condición de Gañador da Final: O equipo que perdese a menor cantidade de xogos posible, sendo esta cero se gaña a primeira partida o equipo do  bracket de  Winners.
 • Para escoller equipos: Xogarase unha rolda a coitelo, sendo esta a única arma permitida.
 • A organización poderase conectar ao servidor como observador ou para realizar tarefas de administración.
 • Os xogadores están obrigados a gardar a partida. O servidor tamén o fará automaticamente.
 • Entregarase a  rcon a través de privado e o servidor para usar en cada enfrontamento.
 • Comportamento (Revisable ao acabar a partida):
  • Só os capitáns de equipo poderán usar as mensaxes públicas no xogo.
  • Esta norma tamén se aplica cando estea morto.
  • Calquera uso de mensaxes públicas por outro integrante do equipo será  sancionable polo menos cun aviso.
  • Os outros integrantes do equipo teñen que usar o modo de mensaxes de equipo.
  • Se existe un problema, poderase pausar a partida para solucionalo.
  • Se non está resolto antes de 5 minutos, o capitán deberá avisar á organización para evitar sancións.
  • En caso de non avisar tras 5 minutos ou de non permitir á organización tratar de resolvelo, o equipo será descualificad.
  • Os xogadores poden instalar e utilizar calquera programa de comunicación de voz:  ventrilo,  team  speak,  mumble,...
  • A organización non se responsabiliza nin da súa instalación nin da súa configuración.
  • Os xogadores poden comunicarse verbalmente se están vivos no xogo ou cando todos deixen de estalo.
  • Os xogadores considéranse como mortos cando a súa pantalla se volve completamente negra.
  • Se unha pantalla non se volve completamente negra, considerarase morto aos 3 segundos.
  • Os xogadores non se poderán comunicar de ningún xeito con outros membros de equipo ou opoñentes ata o principio da seguinte rolda.
 • Comportamento in-game:
  • Poderase ir encima dun compañeiro de equipo ( boosting ), excepto naqueles lugares onde as texturas, muros, teitos ou firmes se volvan transparentes ou penetrables.
  • Non se poderá cambiar o  duck ao scroll do rato.
  • O C4 teñen que ser posto nun lugar visible.
  • Poderase poñer C4 usando boost.
  • Poñer C4 silencioso considérase un fallo de xogo. A súa práctica supoñerá ser sancionado.
  • Permítese lanzar granadas por encima dos edificios en todo o mapa, nunca por baixo dos edificios.
  • Se pasa algo cun bug das bengalas cegadoras, revisarase a partida e sancionarase ao infractor.
  • Calquera uso de bugs das bengalas cegadoras resultará polo menos nun aviso.
  • En caso de intencionalidade, o equipo será sancionado polo menos coa perda da rolda ata a descualificación.
  • Poderanse usar GUIs personalizadas de código aberto, que poderán ser revisadas.
  • Non se poderán usar modelos ou skins personalizados que non pertenzan ao xogo (nin skins de armas).
  • Non se permitirá o uso de texturas de mapa personalizadas.
  • Non se permite o uso de programas de cheats.
  • Non se permite o uso de bugs de mapas.
  • O uso dun Sky Box será sancionado coa descualificación do equipo.
  • Non se poderá facer fireboosting.
  • Non se poderá facer mapswinmming o floating.
  • Non se poderá empregar o pixelwalking.
  • Non se poderán empregar os gráficos de 16 bits.
  • Non se permite o uso de certos scripts (Jumpthrow, recoil, AWP, Center or turn view, lag, ...)
  • A organización poderá revisar as prácticas deshonestas ou o uso destes scripts.
  • Se a organización considera que terceiros dan vantaxe a un xogador, o equipo será sancionado polo menos cun aviso.
 • Desconexións durante unha partida:
  • Se ningún participante pode xogar debido a accidentes desintencionados ou de visibilidade do servidor.
  • Antes de comezar a terceira rolda desde o último restart, empézase de novo o xogo nese último restart.
  • Despois de que comece a terceira rolda, o xogador desconectado deberá entrar no servidor. A rolda continúase sen pausa. Se o xogador non se pode conectar ao servidor, o resto de xogadores esperarán no tempo entre roldas ata que o xogador  reconecte. Neste momento continúase o xogo normalmente.
  • Se ata 3 participantes desconectan desintencionadamente, descártase a puntuación da rolda. A rolda párase no tempo entre roldas e os xogadores esperarán ata que reconecten os participantes. Cando todos conectaron, continúase o xogo.
  • En caso de desconexión intencionada, a organización sancionará ao equipo.
  • Tan só o capitán ou o manager de equipo poden protestar ou alegar cousas á organización.
  • Se un participante non está de acordo con algunha norma, pode comentarllo a un organizador antes da partida.
  • En caso de non querer conectar co servidor, sancionarase ao equipo coa descualificación.
  • Se un organizador decide volver comezar a partida, o equipo que non acate a súa decisión será descualificado.
  • Todos os xogadores han de estar no Discord ccunha antelación mínima de 10 minutos respecto ao horario oficial de xogo.
  • No caso de que falte algún xogador no momento de iniciarse a partida, esperaranse cinco minutos antes de nomear gañador ao adversario.
 • Configuración da partida Counter-Strike: Global Offensive
 • Tempo por Rolda: 1 minuto 45 segundos
 • Diñeiro ao comezar a rolda: 800
 • Diñeiro Extra ao  recomenzar a rolda: 10.000
 • Mapas Oficiais: cache, nuke, inferno, train, mirage, overpass y dust2
 • Usarase o método de Veto de Mapa para seleccionar os mapas a xogar.
 • Lanzarase unha moeda para escoller quen empeza vetando o primeiro mapa.
 • Están permitidos todos os comandos de lanzamento/xogo que veñan incluídos, salvo:
  • mat_hdr_enabled
  • +mat_hdr_enabled 0/1
  • -mat_hdr_level 0/1/2
  • cl_showpos 1
  • cl_showfps 1
  • net_graph 0/1
 • Calquera comando atopado nas opcións de lanzamento non aprobado por un organizador, será sancionado polo menos cun aviso.
 • Configuracións de Vídeo Permitidas:
  • Brightness - Calquera.
  • Digital Vibrance - Calquera.
  • Contrast - Calquera.
  • Image Sharpening - Ningunha.
  • Gamma - Calquera.
  • Ajustes 3D - Calquera.
  • Escala de juego - Calquera.
  • HZ USB - Calquera.
  • Color Depth Distinto a 16 bits.
 • Calquera xogador que non estea nestes límites será sancionado polo menos cun aviso.
 • Calquera outro parámetro da configuración da tarxeta gráfica poderá ser cambiado sempre que non supoña unha vantaxe.
 • Opcións Aceptadas:
  • Axustar punteiro ( Adjust_crosshair )
  • Zurdos ( Left Hand )
 • Usaranse os skins por defecto.
 • O emprego de calquera fallo de mapa ou xogo (bugs ou cheats) erá  sancionable polo menos cun aviso ou perderá a partida en favor do adversario despois da deliberación dos organizadores.
 • O factor gamma poderá ser cambiado no controlador da gráfica.
 • Valores permitidos no Cliente:
  • net_graph 0
  • cl_showpos 0
  • cl_showfps 0
 • Valores por defecto que non poden ser cambiados:
  • cl_winddir
  • cl_windspeed
  • cl_removedecals
  • cl_fastdetailsprites
  • cl_interp

Normativa de comportamento e asistencia

 • Os participantes do grupo deberán estar no chat antes da hora de inicio.
 • Esperarase un máximo de 5 minutos.
 • Queda prohibida la detención de una partida sin justificación previa.
 • Expulsarase da competición a calquera participante que utilice programas, glitches e/ou  hacks que faciliten axudas.
 • Non se permite o coaching durante as partidas.
 • Non se permite a conduta antideportiva presencial ou por chat.

Observacións

 • Publicaranse os grupos, se os houbese, e o horario de xogo na intranet do evento.
 • Se a organización sospeita de calquera intento de confabulación ou pacto resérvase o dereito a non entregar o premio.
 • Os xogadores están obrigados a manter unha actitude deportiva durante o transcurso da competición.
 • As normas expostas anteriormente serven de referencia pero poden ser actualizadas por un organizador en calquera momento para reflectir cambios de última hora ou aclaracións/modificacións segundo se requira.
 • En calquera caso a decisión do organizador prevalece sobre as normas.
 • A esta normativa compleménta a normativa xeral.

twitter facebook